Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu

 

Obiectivul general al activității este compatibilizarea maximă între resursele, cerințele, aspirațiile, valorile şi interesele persoanelor apartenente la grupul țintă si oferta de muncă existenta în mod dinamic pe perioada derulării activităților de mediere in bazinul de implementare a proiectului. Finalizarea urmărita o reprezintă ocuparea (angajarea) persoanelor mediate, respectiv  integrarea socio-profesională a acestora.

Activitatea de mediere, în ansamblul său, va cuprinde (pe lângă realizarea procedurii de mediere propriu-zise), organizarea întregului proces de mediere și  se va desfășura în conformitate cu prevederile cererii de finanțare precum și în conformitate cu prevederile legale (în măsura în care se va realiza mediere electronică a muncii – aceasta fiind o activitate autorizată). De asemenea, vizează orice activitate, furnizare de informații și/sau sprijin specializat oferit unei persoane din grupul țintă cu privire la:

  • realizarea de întâlniri cu grupul țintă în vederea pregătirii procesului de mediere și de alegere a celor mai bune trasee / formule de mediere, adaptate grupului țintă în ansamblu si/sau unei persoane
  • încadrarea grupului țintă alocat în grupe de mediere clasate pe baza experienței profesionale şi a opțiunilor de cariera exprimate şi reținute
  • pregătirea şi circularea documentelor de marketare a căutării / ocupării locurilor de munca vacante
  • prospectarea pieței muncii
  • realizarea de întâlniri între grupul țintă și angajatorii pentru implementarea propriu-zisa a procesului de mediere, propuneri de munca
  • finalizarea procesului de mediere / ocuparea (angajarea) persoanelor mediate

Toate acțiunile de mai sus se desfășoară sub rezerva că sunt coerente, la nivelul grupului țintă, cu:

  • aspirațiile individuale şi profesionale
  • capacitatea și abilitățile individuale deținute / dobândite prin participarea la activitățile proiectului
  • cooperarea și implicarea individuală certă / probată a grupului țintă
  • realitățile și dinamica pieței muncii, respectiv calitatea si cantitatea locurilor de munca vacante generate in bazinul ocupațional / regiunea ocupațională vizată, în intervalul de timp alocat activității de mediere