Servicii de Informare si consiliere profesionala

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
– furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
– profilarea si incadrarea in nivelul de ocupabilitate: usor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil si foarte greu ocupabil;
– dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
– instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV)
– indrumarea pe parcursul procesului de integrare socio-profesionala la noul loc de munca.

  • Componenta PROSPECTAREA PIEȚEI MUNCII: se referă la identificarea angajatorilor care pot integra în muncă persoanele care se regăsesc în grupul țintă (prospectarea pieței muncii și culegerea ofertelor de muncă adecvate profilului grupului țintă)
  • Componenta OFERTA / PROPUNERI DE MUNCĂ: se referă la punerea în legătură a profilului / opțiunilor profesionale persoanelor acompaniate (grup țintă) cu ofertele prospectate, respectiv formularea de propuneri de muncă şi organizarea contactelor / relației intre angajatorul ofertant de locuri vacante şi personale din grupul țintă interesate de ofertă.
  • Acțiuni de contact angajatori din zona de implementare a proiectului si din zonele adiacente, ținându-se cont de posibilitățile de transport / naveta a grupului țintă către/dinspre locul de muncă
  • Acțiuni de prospectare (identificare si culegere a ofertei de muncă de locuiri vacante)
  • Acțiuni de calificare/clasificare a ofertei identificate/culese, pe criterii specifice (geografic, domeniu de activitate etc.)
  • Acțiuni de contact cu grupul țintă, sesiuni individuale si de grup
  • Acțiuni de matching intre profilul/opțiunile candidaților si oferta de munca
  • Acțiuni de propunere de loc de muncă / mediere propriu-zisă, către grupul țintă recrutat si inclus in activitatea de informare-consiliere (condiție minim obligatorie)
  • Acțiuni de acompaniere a relației angajator – candidat premergătoare si in timpul demersului de ocupare (interviu de angajare, probă de lucru etc.)
  • Acțiuni de monitorizare a rezultatelor demersului de ocupare, respectiv colectarea documentelor probatori a rezultatelor pozitive (angajare candidatului/ilor, dar si a feedback-ului angajatorului indiferent de rezultat