MĂSURI INTEGRATE ÎN VEDEREA OCUPĂRII ȘOMERILOR DIN REGIUNILE SUD-MUNTENIA ȘI CENTRU

POCU 1080/3/16/157525

Despre proiect

VERIFIELD SRL, în parteneriat cu PROGRESS TEAM SRL și AEGIS NEXTGEN SRL, a început în 30.12.2022 implementarea proiectului cu titlul „Măsuri integrate în vederea ocupării șomerilor din regiunile Sud-Muntenia și Centru” (cod MySMIS 157525).

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, prin furnizarea măsurilor active pentru stimularea ocupării forței de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, acordate pentru 204 persoane, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în Regiunile Sud-Muntenia și Centru în scopul imbunătățirii nivelului de competențe și asigurarea suportului necesar pentru creșterea ocupării acestora, demers concretizat în obținerea unui certificat de calificare de către cel puțin 166 de persoane, precum și ocuparea în muncă a minim 95 persoane. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4,770,287.06 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4,531,772.68 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni (30 decembrie 2022 – 29 decembrie 2023).

GRUPUL ȚINTĂ îl reprezintă 024 persoane înregistrate la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în Regiunile Sud-Muntenia și Centru, mediu rural și urban. Acestea pot fi persoane din grupurile vulnerabile, persoane cu dizabilități, șomeri și persoane inactive, șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 de ani), persoane care caută un loc de muncă.

Proiectul își propune furnizarea de servicii integrate pentru grupul țintă prin ACȚIUNI de de recrutare​, de informare​, de consiliere​, de formare profesională continuă pentru inițierea și dezvoltarea de structuri ale economiei sociale (altele decât cele care beneficiază de subvenții)​, de înființare și dezvoltare a structurilor de întreprinderi sociale în domeniul cercetării de marketing, sondare a opiniei publice și servicii de call-center​, de mediere.

Obiectivile specifice

  • Dezvoltarea și consolidarea, în mediul urban și rural, din regiunea Sud-Muntenia, a 21 de structuri de economie socială capabile să se auto – susțină, în cadrul cărora se vor crea 105 locuri de muncă, în vederea combaterii sărăciei prin integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și dezvoltarea serviciilor locale. ​Prin proiect se urmărește astfel stimularea și încurajarea spiritului antreprenorial, dar și dezvoltarea economiei sociale în regiunea Sud-Muntenia.
  • Creșterea gradului de integrare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei din Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, prin acordarea de sprijin pentru înființarea, dezvoltarea și monitorizarea de întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de muncă. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului și apelului prin implementarea de măsuri privind creșterea gradului de integrare a persoanelor vulnerabile, măsuri de combatere a sărăciei și înființarea de întreprinderi sociale pentru un număr de 210 persoane, în scopul înființării a 21 de noi întreprinderi sociale și a creării de minim 105 de noi locuri de muncă durabile și de calitate în regiunea Sud-Muntenia.
  • Proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung și anume acela de a crește nivelul de ocupare și de a dezvolta mediul antreprenorial (prin înființarea de întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de muncă în regiunea Sud-Muntenia) la 6 luni de la încetarea sprijinului.
  • Creșterea oportunităților de ocupare prin dezvoltarea de măsuri active integrate în vederea dezvoltării sustenabile și facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole a persoanelor fără loc de muncă din zonele rurale și crearea condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole.​
  • Facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor, tinerilor șomeri, șomerilor de lungă durată, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din Regiunile Centru și Nord-Est prin creșterea competitivității resurselor umane, îmbunătățirea și extinderea competențelor profesionale precum și promovarea și susținerea antreprenoriatului în vederea dezvoltării sustenabile în ocupare, pe o piață a muncii deschisă, flexibilă și inclusivă.
  • Promovarea accesului angajaților la programe de calificare și îmbunătățirea calității capitalului uman prin sprijinirea participării la programele de formare profesională continuă cu scopul obținerii unei calificări complete a angajaților din sectoarele construcții, producție, alimentație publică și comerț din regiunile Nord-Est si Centru conform cerințelor pieței muncii și standardelor UE în vederea creșterii competitivității economice.

Despre beneficiar

VERIFIELD SRL este o structură de economie socială care se ocupă cu
activități de studiere a pieței, de sondare a opiniei publice și de implementare de fonduri.

PROGRESS TEAM SRL are ca scop recrutarea, informarea, conștientizarea, consilierea, identificarea, înscrierea, înregistrarea, monitorizarea și medierea grupului țintă.

AEGIS NEXTGEN SRL are ca obiect de activitate organizarea de cursuri de formare profesională și management de proiect.

ÎNCĂRCARE FORMULAR

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României